Danh sách Liệt sĩ tỉnh Điện Biên + Lai Châu yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn

 

stt Tên Liệt sĩ Năm sinh Nguyên quán Ngày hi sinh Vị trí mộ
1 Bùi Đức Việt 1947 Tam Đường, Phong Thổ 11/05/1971 5,A,7
2 Lương Văn Ánh 1940 Quyết Thắng, Sìn Hồ 20/04/1968 5.A.1
3 Nguyễn Trọng Lễ 1943 Khuôn Hóa, Phong Thổ 15/12/1969 5,A,2
4 Nguyễn Văn Thọ 1948 Số 37 Phan Đình Giót, TP Lai Châu 30/11/1972 5,A,6
5 Phạm Văn Ngiệp 1946 Cao Bằng, Điện Biên 27/10/1969 5,A.3
6 Quảng Văn Sinh ---- Quài Nưa, Tuần Giáo, Điện Biên 17/08/1968 5,A,4
7 Trương Ngọc Thắng ---- Uông Mường, Điện Biên 26/02/1973 5,A,5