Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS thị xã Quảng Trị

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Nguyễn Hữu Phúng

Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Hưng

1947

5/8/1975

A,2,1,33

2

Phạm Phúc Sửu

, Phát Diệm, Hà Nam Ninh

1949

3/4/1969

A,2,2,35

3

Nguyễn Đình Yển

Phú Liêu, Phú Tài, Triệu Phong, Quảng Trị

 

16-09-1978

A,2,3,97

4

Trần Đình Hoè

Lưu Phương, Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

1948

7/3/1968

A,2,4,99

5

Lê Trị

Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị

1909

2/9/1947

A,6,1,289

6

Trần Thế Oanh

Lan Đình, Gio Lễ, Gio Linh, Quảng Trị

1952

20-01-1968

A,6,2,291

7

Trần Văn Mẫn

, Quảng Trị, Quảng Trị

1964

11/3/1987

A,3,1,145

8

Trần Văn Năm

Bình Thạnh, Kiến Văn, Kiên Phong, Hải Phòng

1940

5/8/1975

B,7,1,2

9

Ngô Xuân Mỹ

, , Vĩnh Phú

 

5/7/1972

B,7,3,70

10

Trần Nguyên Thuỳ

Thạch Hãn, Hải Trí, Hải Lăng, Quảng Trị

25-12-1942

18-06-1966

B,7,4,136

11

Nguyễn Ngô

Hải Lệ, Hải Lăng, Quảng Trị

1944

7/7/1968

B,12,2,324

12

Nguyễn Phúc Soạn

Hải Lệ, Hải Lăng, Quảng Trị

1928

30-05-1973

A,13,1,411