Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS xã Triệu An

 

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Trương Hoa Thuý

, ,

 

--

A,,1,2

2

Nguyễn Văn Hỷ

, ,

 

--

A,,1,4

3

Mai Xuân Luyến

, ,

 

--

A,,1,5

4

Võ Chí Thanh

, ,

1949

--

A,,1,7

5

Đoàn Sỹ Bê

, ,

1945

--

B,,1,14

6

Nguyễn Văn Quy

, ,

1943

--

A,,2,16

7

Đỗ Văn Số

, ,

1949

--

A,,2,17

8

Phạm Ngọc Thành

, ,

1922

--

A,,2,20

9

Đỗ Thanh Chiu

, ,

1929

--

A,,2,21

10

Phạm Văn Trọng

, ,

1954

--

B,,2,22

11

Hoàng Đức Vĩnh

, ,

1944

--

B,,2,24

12

Võ Đại Dương

, ,

1957

--

B,,2,25

13

Lê Văn Thời

, ,

1937

--

B,,2,26

14

Nguyễn Văn Thuần

, ,

1955

--

B,,2,28

15

Nguyễn Văn Mở

, ,

1952

--

A,,3,29

16

Bùi Quang Huy

, ,

1934

--

A,,1,1

17

Nguyễn Văn Truôi

, ,

1953

--

A,,1,3

18

Nguyễn Văn Thuần

, ,

1922

--

A,,1,6

19

Đỗ Văn

, ,

1954

--

A,,2,15

20

Ngô Văn Quý

, ,

 

11/12/1972

A,,2,18

21

Trần Đạt

, ,

 

--

A,,2,19

22

Phạm Văn Trọng

, ,

1954

30-01-1973

B,,1,8

23

Nguyễn Đình

, ,

 

--

B,,1,9

24

Nguyễn Ngọc Gia

, ,

 

--

B,,1,10

25

Nguyễn Đức Long

, ,

 

--

B,,1,11

26

Trần Văn Viên

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

1915

10/2/1949

B,,1,12

27

Bùi Xuân

Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị

1946

19-7-1964

B,,,13

28

Phạm Phòng Ngự

, ,

 

--

B,,2,27

29

Phạm Văn Yên

, ,

 

--

B,,2,23