Lá Đỏ

 

Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ

Em đứng bên đường,
như quê hương
Vai áo bạc quàng súng trường

 

Đoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa

Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn.

Em vẫy cười đôi mắt trong.

NGUYỄN ĐÌNH THI
Trường Sơn 12-1974