Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính 1

 

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Lê Văn Lợi

, ,

 

--

,,1,2

2

Phạm Quang Hợi

, ,

 

--

,,1,3

3

Nguyễn Hiến Pháp

, ,

 

--

,,1,4

4

Phạm Văn Ngát

, ,

 

--

,,1,5

5

Nguyễn Văn Bộ

Mỹ Lộc, Cam Lộc, Hà Tĩnh

 

22-04-1972

,,1,6

6

Phạm Văn Lĩnh

Thanh Liên, Thanh Liêm, Nam Hà

1942

22-04-1972

,,1,7

7

Đào Ngọc Xuân

Nghĩa Dân, Kim Động, Hải Hưng

 

24-4-1972

,,1,8

8

Nguyễn Văn Tiếp

, Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc

1952

22-04-1972

,,1,9

9

Đỗ Đức Trọng

Liên Thuận, Thanh Liêm, Nam Hà

1936

20-04-1972

,,1,10

10

Nguyễn Thị Lân

Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hoá

1950

22-04-1972

,,1,11

11

Trương Văn Khải

, ,

 

--

,,1,12

12

Nguyễn Thị Tít

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hoá

1949

22-04-1972

,,1,13

13

Tống Thị Lan

Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hoá

1954

24-04-1972

,,1,14

14

Nguyễn Bá Quang

Tân Minh, Triệu Sơn, Thanh Hoá

1953

6/7/1972

,,1,15

15

Đỗ Anh Hào

, ,

 

--

,,1,16

16

Nguyễn Thị Chính

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hoá

1940

--

,,1,17

17

Trương Văn Anh

, ,

 

--

,,2,18

18

Phạm Hồng Thái

, ,

 

--

,,2,20

19

Phạm Xuân Nguyên

, ,

 

--

,,2,21

20

Hồ Huy Toàn

, ,

 

--

,,2,22

21

Vi Văn Dần

, ,

 

--

,,2,23

22

Nguyễn Văn Vầy

, ,

 

--

,,2,24

23

Hà Văn Cán

, ,

 

--

,,2,25

24

Thái Tám

, ,

 

--

,,2,26

25

Trần Anh Long

, ,

 

--

,,2,27

26

Nguyễn Xuân Sự

Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình

1949

6/4/1972

,,2,28

27

Phạm Xuân Trường

, ,

 

--

,,2,29

28

Lê Tấn Sữu

, Điện Biên, Hoà Bình

1950

2/4/1972

,,2,31

29

Trương Văn Tấp

, ,

 

--

,,2,31

30

Nguyễn Văn Tựu

, ,

 

--

,,2,32

31

Nguyễn Công Triều

, ,

 

--

,,2,33

32

Hoàn Trọng Quốc

, ,

 

--

,,3,34

33

Hoàng Công Minh

, ,

 

--

,,3,35

34

Nguyễn Văn Triệt

, ,

 

--

,,3,36

35

Chu Văn Đại

, ,

 

--

,,3,37

36

Trương Văn Hưởng

, ,

 

--

,,3,38

37

Lê Trọng Điệp

Đức Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh

1949

10/4/1972

,,3,39

38

Nguyễn Văn Chất

, ,

 

--

,,3,40

39

Nguyễn Văn Kiệm

, ,

 

--

,,3,41

40

Đỗ Kim Lợi

, ,

 

--

,,3,42

41

Lê Sĩ Phúc

, ,

 

--

,,3,43

42

Phạm Văn Tịnh

Hà Phúc, Hà Khê, Hà Tĩnh

1949

10/4/1972

,,3,44

43

Nguyễn Xuân Hường

, ,

 

--

,,3,45

44

Phạm Huy Thu

Nghi Hàm, Nghi Lộc, Nghệ An

 

16-06-1972

,,3,46

45

Trần Công Hùng

, ,

 

--

,,3,47

46

Phạm Văn Túc

, ,

 

--

,,3,48

47

Nguyễn Trọng Yên

Bình Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

1948

10/4/1972

,,3,49

48

Trần Mạnh Hồng

, ,

 

--

,,3,50

49

Nguyễn Hữu Đinh

Thanh Lão, Thanh Hà, Hà Tĩnh

 

-1975

,,4,51

50

Đinh Văn Nghĩa

Khải Phong, Kim Bảng, Nam Hà

1952

1972

,,4,52

51

Trần Văn Thắng

, ,

 

--

,,4,53

52

Lê Văn Trúc

, ,

 

--

,,4,54

53

Chu Văn Giang

, ,

 

--

,,4,55

54

Hoàng Văn Long

, ,

 

--

,,4,56

55

Hoàn

, ,

 

--

,,4,57

56

Nguyễn Văn Thắng

, ,

 

--

,,4,58

57

Võ Thuần Nho

, ,

 

--

,,4,59

58

Lê Ngọc Sơn

, ,

 

--

,,4,60

59

Nguyễn Ngọc Huệ

Hà Lý, Hà Hoá, Thanh Hoá

1955

7/8/1972

,,4,61

60

Nguyễn Thế Lực

Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

1947

15-07-1972

,,4,62

61

Mai Đăng Bảo

, ,

 

--

,,4,63

62

Nguyễn Văn Nguyên

, ,

 

--

,,4,64

63

Lương Quang Vinh

, ,

 

--

,,4,65

64

Vũ Văn Minh

, ,

 

--

,,4,66

65

Lê Văn Tâm

Xuân Thọ, Triệu Sơn, Thanh Hóa

1949

21-6-1971

,,5,75

66

Trần Hữu Huấn

Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An

 

-1972

,,5,76

67

Thành

, ,

 

--

,,5,77

68

Nguyễn Thế Nam

An Thuỷ, Lê Thuỷ, Quảng Bình

1951

-1975

,,5,78

69

Nguyễn Văn Chiến

, ,

 

--

,,5,79

70

Nguyễn Văn Đoá

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1935

31-12-1965

,,5,80

71

Nguyễn Văn Đắc

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1933

7/10/1967

,,5,81

72

Hồ Văn Sử

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

14-09-1966

,,5,82

73

Trần Văn Trì

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1915

27-09-1959

,,5,83

74

Nguyễn Ngọc Nam

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1927

28-08-1972

,,6,88

75

Nguyễn Văn Tài

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1922

15-04-1954

,,6,89

76

Hoàng Văn Lư

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

-1978

,,6,90

77

Trần Văn Giáo

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1925

31-12-1947

,,6,91

78

Đỗ Xuân Hoá

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1933

16-02-1968

,,6,92

79

Đỗ Xuân Tạo

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1931

31-12-1968

,,6,93

80

Hoàng Kim Tuynh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1922

15-12-1953

,,6,94

81

Nguyễn Ngọc Mạc

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1924

3/6/1954

,,6,95

82

Lâm Văn Bằng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

-1978

,,6,96

83

Lê Văn Chiến

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

16-02-1967

,,6,97

84

Nguyễn Văn Trạm

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1949

31-07-1969

,,6,98

85

Hoàng Kim Choẹ

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

26-10-1964

,1,6,99

86

Hoàng Kim Cánh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1915

18-12-1964

,,7,104

87

Thái Văn Trọng

Phong Điền, Hương Điền, Thừa Thiên-Huế

 

5/2/1947

,,7,105

88

Nguyễn Văn Trân

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1915

16-08-1950

,,7,106

89

Nguyễn Văn Lềng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1916

17-04-1954

,,7,107

90

Nguyễn Tấn Thi

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1912

26-03-1953

,,7,108

91

Đỗ Kim Thanh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1958

22-09-1976

,,7,109

92

Nguyễn Thị Hoà

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1955

11/10/1972

,,7,110

93

Nguyễn Xuân Khương

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1938

15-07-1966

,,7,111

94

Nguyễn Văn Ngọc

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

22-11-1952

,,7,112

95

Lê Văn Lực

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1948

1/6/1964

,,7,113

96

Lê Văn Em

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1951

18-08-1971

,,7,114

97

Lê Văn Do

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1917

30-07-1955

,,7,115

98

Lê Văn Tịnh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

14-07-1966

,,7,116

99

Nguyễn Đức Ngà

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1930

9/4/1954

,,8,121

100

Nguyễn Văn Vy

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1922

29-09-1950

,,8,122

101

Hồ Thị Tiết

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

6/6/1967

,,8,123

102

Nguyễn Văn Chí

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1930

28-12-1953

,,8,124

103

Nguyễn Văn Xuân

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1954

29-07-1971

,,8,125

104

Nguyễn Tấn Việt

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

31-12-1967

,,8,126

105

Lê Văn Cánh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

15-06-1968

,,8,127

106

Lê Văn Tuỳ

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

31-12-1966

,,8,128

107

Lê Văn Thừa

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1952

-1975

,,8,129

108

Phạm Quang Lý

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1958

7/2/1979

,,8,130

109

Nguyễn Văn Chiến

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

15-06-1968

,,8,131

110

Nguyễn Văn Tượng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1927

28-08-1955

,,8,132

111

Nguyễn Ngọc Tự

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1934

25-01-1970

,,9,137

112

Phạm Văn Nam

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1949

30-12-1967

,,9,138

113

Trần Văn Manh

, ,

 

--

,,9,139

114

Nguyễn Văn Phương

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1952

15-05-1967

,,9,140

115

Lê Văn Dần

Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị

1946

30-04-1967

,,9,141

116

Nguyễn Tất Thắng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

2/8/1969

,,9,142

117

Nguyễn Văn Ka

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

16-10-1964

,,9,143

118

Nguyễn Văn Hào

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

18-02-1974

,,9,144

119

Trương Văn Dư

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

14-01-1967

,,9,145

120

Lê Văn Trình

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1949

27-12-1967

,,9,147

121

Nguyễn Văn Dương

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

31-03-1967

,,9,146

122

Hồ Văn Chiến

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

16-07-1968

,,9,148

123

Hoàng Kim Ngôn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

-1974

,,9,149

124

Võ Văn Đa

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

20-10-1971

,,10,153

125

Nguyễn Thức Huỳnh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

30-12-1970

,,10,154

126

Nguyễn Đình Hiên

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1952

31-03-1972

,,10,155

127

Nguyễn Văn Thạnh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

15-07-1967

,,10,156

128

Hoàng Thị Tùng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

25-08-1972

,,10,157

129

Nguyễn Văn Lan

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

4/4/1967

,,10,158

130

Nguyễn Văn Đa

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1952

16-12-1969

,,10,159

131

Hồ Thị Hồng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1948

6/6/1968

,,10,160

132

Hồ Văn Toàn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1932

25-07-1965

,,10,161

133

Nguyễn Văn Hiếu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1941

-1970

,,10,162

134

Nguyễn Văn Siêu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

31-12-1967

,,10,163

135

Nguyễn Văn Kháng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

23-03-1967

,,10,164

136

Nguyễn Thị Chẫu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

-1976

,,10,165

137

Trần Văn Nhân

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

22-07-1966

,,11,170

138

Trần Văn Tải

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

9/11/1971

,,11,171

139

Nguyễn Thị Đá

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1946

-1977

,,11,172

140

Nguyễn Văn Hy

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

-1978

,2,11,173

141

Đỗ Văn Sỏ

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

22-11-1969

,,11,174

142

Trần Thị Sen

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1954

31-12-1972

,,11,175

143

Nguyễn Hữu Diệm

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

6/10/1966

,,11,176ư

144

Nguyễn Thanh Lịch

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

3/12/1970

,,11,177

145

Nguyễn Tâm Thanh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

6/10/1966

,,11,178

146

Nguyễn Văn Kiệt

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1951

14-06-1968

,,11,179

147

Lê Văn Minh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1938

25-09-1968

,,11,180

148

Nguyễn Công Mẫn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1949

25-02-1970

,,11,181

149

Nguyễn Hữu Khả

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

31-09-1966

,2,11,182

150

Nguyễn Thị Truy

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1924

15-10-1967

,,12,187

151

Nguyễn Văn Hải

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

16-05-1964

,,12,188

152

Nguyễn Văn Quốc

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

20-01-1968

,,12,189

153

Nguyễn Đình Diếm

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

10/5/1967

,,12,190

154

Nguyễn Văn Sơn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

-1976

,,12,191

155

Trần Văn Hiệu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1965

12/11/1985

,,12,192

156

Đặng Bá Khanh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1963

26-10-1985

,,12,193

157

Nguyễn Thị Hường

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

19-06-1972

,,12,194

158

Hoàng Kim Tương

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1939

15-11-1967

,,12,195

159

Hoàng Thị Lân

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1954

30-06-1972

,,12,196

160

Hoàng Thị Yến

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

31-10-1972

,,12,197

161

Hoàng Văn Đông

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1952

31-12-1973

,,12,198

162

Hoàng Anh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1935

26-07-1972

,,12,199

163

Nguyễn Văn Cổn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

20-11-1965

,,13,203

164

Nguyễn Văn Thỉnh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1941

17-01-1965

,,13,204

165

Nguyễn Ngọc Châu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

31-12-1970

,,13,205

166

Nguyễn Văn Hoà

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1949

21-02-1969

,,13,206

167

Nguyễn Ngọc

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1941

15-03-1968

,,13,207

168

Nguyễn Ngọc Quyền

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1949

28-06-1969

,,13,208

169

Nguyễn Thị Mai

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1955

-1979

,,13,209

170

Nguyễn Dinh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1952

16-08-1966

,,13,210

171

Nguyễn Văn Thí

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

12/6/1969

,,13,211

172

Nguyễn Văn Hùng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

31-12-1968

,,13,212

173

Nguyễn Văn Phượng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

15-01-1967

,,13,213

174

Nguyễn Văn Diệm

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

20-12-1965

,,13,214

175

Nguyễn Xuân Ngữ

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

31-03-1963

,,13,215

176

Hồ Văn Trình

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1939

15-02-1963

,,14,219

177

Thái Văn Thuận

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1961

31-05-1984

,,14,220

178

Nguyễn Văn Ưu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1948

20-10-1966

,,14,221

179

Nguyễn Văn Khủng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1938

8/8/1968

,,14,222

180

Nguyễn Văn Ngôn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

16-03-1967

,,14,223

181

Nguyễn Ngọc Bổn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1937

29-09-1971

,,14,224

182

Trương Văn Ngụ

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1912

31-07-1951

,,14,225

183

Nguyễn Ngọc Toả

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1949

10/2/1971

,,14,225

184

Trương Văn Hoàn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1934

31-12-1966

,,14,227

185

Trương Văn Tám

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1927

31-06-1954

,,14,228

186

Trương Văn Phò

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1930

31-12-1946

,,14,229

187

Trương Văn Tường

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

5/7/1970

,,14,230

188

Trương Văn Trành

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

17-03-1970

,,14,231

189

Nguyễn Ngọc Chiêm

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

13-05-1965

,,14,232

190

Lê Văn Dỹ

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1915

15-03-1955

,,14,233

191

Trần Thị Chuyên

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1929

-1971

,,15,237

192

Nguyễn Văn Thái

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

16-03-1965

,,15,238

193

Trần Văn Bình

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

5/7/1965

,,15,239

194

Trần Văn Đào

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1954

24-02-1972

,,15,240

195

Hoàng Văn Nam

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

31-09-1966

,,15,241

196

Nguyễn Văn Hoàn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1931

28-07-1953

,,15,242

197

Trần Thị Mượn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

17-04-1965

,,15,243

198

Nguyễn Văn Xiêm

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1916

19-03-1967

,,15,244

199

Nguyễn Văn Anh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1955

8/2/1975

,,15,245

200

Nguyễn Văn Hiệu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1954

9/11/1972

,,15,246

201

Trần Trọng Trinh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1942

3/2/1968

,,15,247

202

Trần Văn Tự

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

31-10-1964

,,15,248

203

Trần Văn Đa

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

22-10-1971

,,15,249

204

Trần Văn Huỳnh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

4/5/1967

,,15,250

205

Phan Văn Mại

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1935

-1974

,,16,253

206

Nguyễn Văn Hoà

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

31-12-1968

,,16,255

207

Phạm Văn Tâm

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1934

9/10/1967

,,16,256

208

Ngô Văn Hoá

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

19-05-1966

,,16,257

209

Nguyễn Thị Ngàng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

17-11-1967

,,16,258

210

Hoàng Thị Diệu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

19-08-1970

,,16,259

211

Hoàng Kim Cống

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1938

13-03-1967

,,16,260

212

Hoàng Thị Lé

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1954

2/5/1972

,,16,261

213

Hoàng Kim Hoán

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1950

25-01-1970

,,16,262

214

Hoàng Minh Đạo

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

5/4/1970

,,16,263

215

Hoàng Kim Đạt

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

18-11-1965

,,16,264

216

Hoàng Kim Bổn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1937

15-12-1967

,,16,265

217

Hoàng Kim Quyền

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1946

25-06-1964

,,16,266

218

Hoàng Kim Kỳ

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1938

10/4/1967

,,16,267

219

Hồ Thị Me

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1937

17-04-1965

,,17,270

220

Hồ Văn Đạt

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1940

10/3/1967

,,17,271

221

Hồ Văn Đáp

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1938

17-04-1965

,,17,272

222

Hoàng Kim Noãn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1921

11/5/1966

,,17,273

223

Hồ Văn Noãn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1927

7/2/1952

,,17,274

224

Hoàng Kim Thúc

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1915

17-06-1947

,,17,275

225

Bùi Quang Sung

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1925

14-05-1954

,,17,276

226

Nguyễn Văn Trung

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1935

22-09-1967

,,17,277

227

Nguyễn Văn Sắt

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1935

18-11-1965

,,17,278

228

Trần Trọng Truật

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

9/11/1971

,,17,280

229

Nguyễn Văn Phán

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

--

,,17,281

230

Hồ Văn Hiền

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1947

-1969

,,17,282

231

Trần Văn Phong

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1944

10/3/1973

,,17,283

232

Nguyễn Triệu Trường

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1948

23-07-1971

,,17,284

233

Nguyễn Văn Tải

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1941

9/6/1968

,,17,285

234

Nguyễn Thị Mích

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

17-07-1965

,,18,287

235

Nguyễn Xuân Diệu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1946

6/8/1971

,,18,288

236

Nguyễn Văn Biệt

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1939

15-01-1967

,3,18,289

237

Nguyễn Văn Khôi

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1936

31-12-1969

,,18,290

238

Lê Bá Phượng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1931

5/1/1967

,,18,291

239

Nguyễn Văn Hải

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1917

13-08-1969

,,18,292

240

Phan Văn Uỷ

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1915

21-12-1966

,,18,293

241

Nguyễn Văn Mạn

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1921

19-01-1966

,,18,294

242

Phan Thị Hồng

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

 

--

,,18,295

243

Trần Văn Kinh

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1920

-1970

,,18,296

244

Nguyễn Văn Điểu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1939

11/9/1964

,,18,297

245

Trần Thị Hoạt

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

11/3/1971

,,18,298

246

Trần Thanh Tao

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1943

21-05-1970

,,18,299

247

Nguyễn Văn Tiếp

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1927

16-11-1968

,,18,300

248

Nguyễn Hữu Quật

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1920

20-09-1957

,,18,301

249

Thái Quốc Tẩu

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1909

17-07-1966

,,18,302

250

Nguyễn Văn Khi

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

1951

-1974

,3,18,303