Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS xã Cam Tuyền

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Lê Văn Vân

Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị

1946

27-08-1970

,,1,1

2

Hồ Tần

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1900

3/10/1952

,,1,2

3

Thái Thị Đơn

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1922

-1983

,,1,3

4

Nguyễn Văn Thanh

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1923

-1974

,,1,4

5

Cao  Xuân Hai

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

 

1947

,,1,6

6

Lê Thạc

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1954

8/7/1972

,,1,7

7

Lương Đắc Phú

TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị

1926

17-05-1947

,,1,8

8

Ngô Chí Phương

Nghĩa Nam, Nông Cống, Thanh Hoá

 

16-6-1972

,,1,9

9

Lê Chí Chữ

, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

 

16-6-1972

,,1,10

10

Tống Văn Hoa

Thái Hoà, Thiệu Hoá, Thanh Hoá

1952

16-6-1972

,,2,11

11

Dương Hồng Thuỷ

Đồng Tiến, Đông Sơn, Thanh Hoá

1950

16-6-1972

,,2,12

12

Hồ Phàn

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1921

-1953

,,2,14

13

Nguyễn Văn Vỹ

Nghĩa An, Tân Kỳ, Nghệ An

 

5/7/1972

,,3,17

14

Ngô Văn Thắng

, Đô Lương, Nghệ An

 

5/7/1972

,,3,18

15

Bùi Văn Triển

Hợp Đức, An Thuỳ, Hải Phòng

 

23-8-1972

,,3,19

16

Lê Thanh Chiểu

Can Hữu, Quốc Oai, Hà Tây

 

1/7/1973

,,3,20

17

Nguyễn Đức Việt

Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị

1945

16-10-1964

,,3,21

18

Nguyễn Thị Sen

Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế

 

1947

,,3,22

19

Trần Nghiêm

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1922

-1956

,,4,23

20

Nguyễn Kỳ

, ,

 

--

,,4,24

21

Trần Minh Huyên

Nam Nghĩa, Nam Ninh, Nam Hà

 

29-4-1972

,,4,25

22

Nguyễn Thanh Oai

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1905

23-05-1947

,,4,26

23

Dương Tụ

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1925

7/12/1949

,,4,27

24

Hồ Quang Đới

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1920

14-06-1947

,,4,28

25

Nguyễn Dậu

, ,

 

--

,,5,29

26

Nguyễn Văn Thình

Sốnhà 181, , Hà Nội

 

23-8-1972

,,5,30

27

Nguyễn Văn Minh

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1939

-1967

,,5,31

28

Trần Tuyên

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

 

-1956

,,5,32

29

Lê Thu Sơn

Quốc Trị, Trị Sơn, Hải Hưng

 

23-8-1972

,,5,33

30

Lê Thanh Trang

Yên Thọ, Như Xuân, Thanh Hoá

1950

16-6-1972

,,5,34

31

Trần Đăng Thuý

Trực Hùng, Hải Hậu, Nam Hà

1946

16-6-1972

,,6,35

32

Vương Đình Tản

Hưng Đạo, Tứ Lộc, Hải Hưng

 

16-6-1972

,,7,46

33

Lê Quang Ngoãn

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1918

1947

,,10,59

34

Lê Văn Bông

TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị

1930

5/3/1963

,,,

35

Trần Văn Thông

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1908

14-04-1952

,,10,63

36

Nguyễn Mãi

Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị

1917

14-11-1948

,,10,64

37

Chu Sỹ Đối

Diễn Tương, Diễn Châu, Nghệ An

 

5/7/1972

,,10,65

38

Trương Mộng Ly

, Tx Thanh Hóa, Thanh Hóa

5/9/1945

27-7-1972

,,,58