Danh sách Liệt sĩ yên nghỉ tại NTLS xã Gio Thành

 

Stt

Họ tên liệt sỹ

Nguyên quán

Ngày sinh

Ngày hy sinh

Khu, lô, hàng, số

1

Bùi Kim Quang

, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Sơn Tịnh

31-02-1972

C,,1,1

2

Nguyễn Ngọc Du

, ,

 

-1972

C,,1,2

3

Phan Văn Chung

, Diễn Châu, Nghệ An

Diễn Châu

31-03-1972

C,,3,1

4

Nguyễn Quang Hùng

, , Nghệ An

 

20-01-1968

C,,3,2

5

Lê Công Trứ

, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Kỳ Anh

11/2/1968

C,,3,3

6

Lê Xuân Quý

, , Nghệ An

 

21-01-1963

C,,3,4

7

Đậu Văn Ngọ

, Nghi Xuân, Nghệ An

Nghi Xuân

14-02-1968

C,,3,5

8

Lê Xuân Túc

, , Vĩnh Phú

 

28-06-1968

C,,3,6

9

Phạm Văn Thạch

, , Ninh Bình

 

28-01-1968

C,,3,7

10

Trần Quang Chiến

, , Ninh Bình

 

31-01-1968

C,,3,8

11

Phạm Văn Miêng

, , Nghệ Tĩnh

 

31-03-1972

C,,3,9

12

Hồ Thanh Lai

, , Nghệ Tĩnh

 

-1975

B,,1,18

13

Phạm Hữu Loan

, Đức Nghi, Nghệ An

Đức Nghi

-1975

B,,2,7

14

Nguyễn Xuân Lợi

, , Nghệ An

 

-1975

B,,2,11

15

Hoàng Văn Cừ

, Diễn Châu, Nghệ An

Diễn Châu

-1969

B,,2,12

16

Bùi Văn Anh

, , Ninh Bình

 

-1969

B,,2,13

17

Đinh Lưu Lễ

, , Ninh Bình

 

-1969

B,,2,14

18

Trần Quang Thành

, Hải Hậu, Nam Hà

Hải Hậu

-1969

B,,2,15

19

Nguyễn Ngọc Chức

Số 4 Lê Lợi, , Hà Nội

 

-1969

B,,2,16

20

Phan Đức Trinh

Ninh Hải, Gia Khánh,

Gia Khánh

26-04-1968

B,,2,17

21

Trần Văn Diên

, Đô Lương, Nghệ An

Đô Lương

4/1/1968

B,,2,18

22

Hoàng Ngọc Minh

, , Quảng Ngãi

 

21-01-1965

B,,2,19

23

Chu Đức Hẫy

, Cao Lộc, Lạng Sơn

Cao Lộc

26-01-1967

B,,2,20

24

Phạm Văn Phúc

, Quảng Trạch, Quảng Bình

Quảng Trạch

26-01-1968

B,,2,21

25

Đặng Xuân Liệu

, , Quảng Bình

 

26-01-1968

B,,2,22

26

Trần Kinh Đức

, Kim Anh, Vĩnh Phú

Kim Anh

26-01-1968

B,,2,23

27

Nguyễn Văn Quyền

, Hưng nguyên, Nghệ An

Hưng nguyên

26-01-1968

B,,2,24

28

Nguỹen Ngọc Mẫn

, Hưng nguyên, Nghệ An

Hưng nguyên

26-01-1968

B,,2,25

29

Nguyễn Đăng Phúc

, Diễn Châu, Nghệ An

Diễn Châu

26-01-1968

B,,2,26

30

Nguyễn Văn Báo

, Quảng Xương, Thanh Hoá

Quảng Xương

3/1/1968

B,,2,27

31

Lê Văn Sơn

Châu Khê, , Nghệ An

 

26-01-1968

B,,2,28

32

Trương Văn Luyện

, , Thanh Hoá

 

2/2/1968

B,,2,29

33

Trần Văn Quế

, Nhật thành, Thanh Hoá

 

2/2/1968

B,,2,30

34

Trần Kim Tá

, Nhật Thành, Thanh Hoá

 

2/2/1968

B,,2,31

35

Phạm Thanh Bình

, , Nghệ An

 

2/2/1968

B,,2,32

36

Lê Xuân Nghiêm

, , Nghệ An

 

2/2/1968

B,,2,33

37

Nguyễn Hữu Hùng

Thanh Trúc, , Nghệ An

 

2/2/1968

B,,2,34

38

Đặng Đình Nhất

, Quảng Xương, Thanh Hoá

 

1972

A,,6,4

39

Nguyễn Văn Đường

, Sơn Tịnh, Thanh Hoá

 

31-03-1972

A,,6,5

40

Nguyễn Văn Thièu

, ,

 

12/3/1968

A,,4,23

41

Nguyễn Văn Cháu

, Diển Châu, Nghệ An

 

31-03-1972

B,,3,1

42

Nguyễn Văn Châu

, Nghi Lộc, Nghệ An

1950

31-03-1972

B,,3,2

43

Phùng Văn Thọ

, Phú Thọ, Hà Tây

1915

31-01-1968

C,,4,20

44

Trần Văn Lạc

Quỳ Thiện, , Nghệ An

1920

31-01-1968

C,,4,19

45

Hồ Văn Thành

, Ngọc Lạc, Thanh Hoá

1953

31-01-1968

C,,4,18

46

Trần Văn Vinh

, Kim Sơn, Ninh Bình

1920

28-01-1968

C,,4,17

47

Nguyễn Văn Đường

, ,

1920

31-12-1968

C,,4,13

48

Trần Quang Trung

, Từ Liêm, Hà Nội

1942

31-03-1972

C,,4,12

49

Đào Đức Lưu

, Nghi Lộc, Nghệ An

1926

31-03-1972

C,,4,9

50

Hoàng Đình Tuấn

, Nghi Lộc, Nghệ An

 

31-03-1972

C,,4,8

51

Nguyễn Văn Khắc

, , Nam Hà

 

31-03-1972

C,,4,7

52

Nguyễn Đăng Khuê

, , Thái Bình

 

10/4/1972

A,,4,1

53

Nguyễn Văn Trung

, , Hà Tây

 

31-03-1972

C,,4,10

54

Trần Thị út

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1950

30-03-1972

A,,2,22

55

Trần Văn Toản

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1915

13-12-1949

A,,2,23

56

Trần Văn Thí

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1920

24-11-1952

A,,2,24

57

Trần Thị Tâm

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1953

31-03-1972

A,,3,6

58

Trần Văn Đằng

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1920

25-11-1949

B,,1,1

59

Trần Văn Điểu

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1920

15-06-1948

B,,1,2

60

Trần Văn Trinh

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1942

15-09-1971

B,,1,4

61

Trần Châu

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1926

2/1/1954

B,,1,5

62

Trần Văn Thơ

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1927

6/2/1952

B,,1,6

63

Nguyễn Văn Ngọc

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1927

15-09-1949

B,,1,8

64

Nguyễn Đăng Cương

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1948

9/6/1968

B,,1,10

65

Nguyễn Văn Thuỷ

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1928

14-04-1949

B,,1,11

66

Nguyễn Văn Nông

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1925

14-04-1949

B,,1,12

67

Trần Công Bình

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1947

18-09-1968

B,,1,13

68

Trần Công Thi

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1932

24-11-1949

B,,1,14

69

Trần Đăng Hành

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1906

26-06-1949

B,,1,15

70

Trần Đình Biên

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1955

31-03-1972

B,,1,16

71

Nguyễn Văn Duyệt

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1937

7/3/1969

B,,1,17

72

Nguyễn Văn Lam

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1927

21-03-1957

A,,1,3

73

Phan Công Sự

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1935

26-05-1970

A,,1,2

74

Trần Văn Thới

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1896

25-11-1947

A,,1,1

75

Hoàng Kỳ

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1920

24-09-1950

A,,2,5

76

Hoàng Văn Khai

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1923

30-09-1951

A,,2,6

77

Hoàng Thanh Đức

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1952

7/8/1970

A,,2,7

78

Nguyễn Hà

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1922

-1960

A,,2,8

79

Nguyễn Đăng Tài

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1920

15-07-1948

A,,2,9

80

Nguyễn Đăng Luyện

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

 

1947

A,,2,10

81

Nguyễn Văn Thuỷ

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1928

14-04-1949

A,,2,11

82

Nguyễn Đăng Tình

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1915

10/4/1949

A,,2,12

83

Nguyễn Đăng Xiêm

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1949

15-11-1970

A,,2,13

84

Lê Hữu Ngọc

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1949

28-8-1968

A,,2,14

85

Nguyễn Đăng Dưỡng

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

 

16-06-1949

A,,2,15

86

Nguyễn Văn Nghịch

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1927

9/11/1950

A,,2,18

87

Nguyễn Đăng Thông

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1947

27-04-1968

A,,2,19

88

Nguyễn Đăng Chất

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1952

19-07-1972

A,,2,20

89

Nguyễn Đăng Huỳnh

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1933

18-08-1972

A,,2,21

90

Trần Thị Con

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1910

6/7/1967

B,,2,36

91

Trương Con

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1927

2/9/1947

B,,2,46

92

Nguyễn Hồng Sơn

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1930

30-12-1968

B,,5,14

93

Trần Thị Thôn

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

 

31-03-1972

B,,3,16

94

Phan Hòe

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1928

17-01-1950

B,,4,8

95

Nguyễn Văn Lưu

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1936

7/8/1970

C,,2,1

96

Trần Văn Vinh

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1927

25-01-1949

C,,1,3

97

Phan Xin

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1914

16-05-1966

C,,2,2

98

Phạm Ngữ

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

 

16-05-1951

C,,2,3

99

Phạm Văn Đàm

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1918

14-08-1968

C,,2,4

100

Phạm Ngọc Chắt

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1944

10/5/1970

C,,2,5

101

Phạm Văn Mót

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1945

19-03-1968

C,,2,6

102

Phạm Văn Hai

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1935

27-12-1966

C,,2,7

103

Phạm Văn Kiến

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1950

13-08-1975

C,,2,10

104

Nguyễn Văn Toàn

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1944

1/1/1967

C,,2,11

105

Phạm Văn Dỏ

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1945

1/9/1967

C,,2,12

106

Phạm Thị Ut

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1949

28-12-1971

C,,2,13

107

Hồ Thị Mụn

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1948

28-12-1971

C,,2,14

108

Phạm Văn Lưu

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1954

17-03-1972

C,,2,15

109

Trần Tiềm

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1938

16-03-1968

C,,2,16

110

Trần Thị Cúc

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1949

30-03-1948

C,,2,17

111

Phạm Cơ

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1922

23-03-1949

C,,2,18

112

Trần Văn Tám

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1937

2/3/1966

C,,2,19

113

Trần Phong Thái

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1949

22-05-1969

C,,2,20

114

Trần Phong Lưu

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1929

6/3/1951

C,,2,21

115

Trần Phong Thí

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1919

19-10-1958

C,,2,22

116

Trần Thị Con

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1910

6/7/1967

B,,3,15

117

Phạm Đả

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1944

-1976

C,,6,1

118

Nguyễn Đăng Lễ

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

1908

6/7/1967

,,,