Những bài hát, con đường và con người

Những bài hát không ai hát nữa Đã vỡ trên môi anh ngọn gió dịu dàng Sẫm bên đường mỗi sợi cỏ hoàng hôn Nghe thương mến lại thắp từng ngọn lửa Những bài hát không ai hát nữa Đã vỡ trên môi anh ngọn gió dịu dang.

 

Những con đường không ai trở lại
Đã xuyên qua anh những mạch máu âm thầm
Anh nghe đạp những bước chân đồng đội
Bao lối mòn chớp lửa chiến tranh.
Những con đường không ai trở lại
Đã xuyên qua anh những mạch máu âm thầm

Những con người không ai gặp nữa
Đã đặt lên vai anh gánh nặng cuối cùng
Bao khuôn mặt gầy xanh, mơ mộng
Như cánh rừng, đã thuộc về anh.
Những con người không ai gọi nữa
Đang sống cùng anh trọn tuổi xuân . . .

NGUYỄN KHOA ĐIỀM
7-1984